ANAOKULU

Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. Anaokulu, çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerinin serpilip gelişmesine yardımcı olur. Çocuk, anaokulunda en iyi oyun ortamını bulur, işbirliğini geliştirir, yaşıtlarıyla iletişime girer. Anaokulu çocuğa, kendi hakkını korurken, paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenme fırsatını verir.


BİREY ANAOKULU ile çocuklarımız uzman eğitimcilerin gözetiminde  yaşıtlarıyla birlikte bireysel yeteneklerini keşfederek geliştirecek ve hızlı bir zeka gelişimi ile verimli bir ilköğretime hazırlık dönemi geçireceklerdir.

Çocukların sürece aktif katılımını, oyunlarla ve tüm duyularını kullanarak "Yaparak - Yaşayarak, projeler üreterek öğrenmelerini ve "Aile katılımını" öngörür. Eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

 

Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır.

Tüm programda aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme, oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak, estetik zevkleriyle çevreye duyarlılığı, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına imkan sağlanmaktadır. Bireysel veli görüşmeleri, veli katılım programları, portfolyo sunumları, bilgilendirici bültenler ile okul-aile işbirliği desteklenmektedir.

 

Çocukların sözel faaliyetlerine önem veren ve onlara hareket imkânı hazırlayan BİREY ANAOKULU; renk, sayı ve kavramları çocuğun düşüncesine uygun bir biçimde somuta indirgeyerek öğretme, parmak boya ve resim faaliyetleri, müzikal faaliyetler, zeka oyunları, yabancı dil eğitimi ve jimnastik çalışmaları ile minik bireylere nitelikli bir okul yaşamı fırsatı sunmaktadır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar günlük yaşamda gerçekleşen olayları, mevsimleri ve mevsimlerin özelliklerini, doğadaki devinimsel hareketleri, olayların sıralanışını, neden- sonuçlarını, olaylar arasındaki bağları deneylerle daha kolay ve daha rahat öğrenirler. Deneyler sırasında olaylara birebir tanıklık eden çocuklarda merak etme, öğrenme, araştırma ve soru sorma isteği artar. 

ÖĞRENME MERKEZLERİ

Öğrenme merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde amacımız; öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirme, paylaşma, İşbirliği, başladığı işi sonuçlandırma konusunda kararlı olma, sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme,  problem çözme, olaylar arasında neden sonuç bağlantıları kurma, kas becerilerinin gelişimini desteklemektir.

DRAMA ÇALIŞMALARI

 Çocuklarımız verilen Drama Eğitimiyle; yeni davranış ve duyguları öğrenmekte ve deneyim sahibi olmaktadırlar. Böylece çocuklarımız, duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirmektedirler.

MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Matematik çalışmalarımızda kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri eliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el - göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapılmaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

İngilizce derslerimiz alanında uzman öğretmenlerimiz tarafında verilmekte olup İngilizce derslerimizdeki hedefimiz; çocuklarımızın anadili dışında başka bir dilin varlığından haberdar olmalarını sağlamak, dile karşı kulak dolgunluklarını geliştirmektir. Görsel ve işitsel yöntemlerle yaş gruplarına uygun oyun,şarkı ve dramalarla derse karşı merak ve ilgi uyandırılır.

GÖRSEL SANATLAR

Çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirmek, hayal güçlerini çeşitli tekniklerle kağıda yansıtmalarına, renklerden yeni renkler oluşturmalarını amaçlamaktadır. Görsel sanatlar derslerimiz aracılığı ile  öz güven kazanma, ince motor kaslarını ve pratik zekayı geliştirerek farklı bakış açıları oluşturmaktadırlar.

CİMNASTİK

Beden Eğitimi derslerimizde öğrencilerimizin bedensel koordinasyonu gerektiren belirli hareket kazanımlarını elde ederken, el, göz koordinasyonunu, denge, küçük-büyük kasların gelişimini desteklemeye yönelik sportif beceri çalışmaları yapılmaktadır.

Neredeyiz

Mustafa Kemal Mah. 2139 Sokak No:8

Çankaya/ANKARA

Bizi Arayın

03122198281

Bize Yazın