İLKOKUL

  Eğitim Sistemi

İlkokul çağını kapsayan öğrencilerin birçok yönden, hızla değiştiği, çabuk geliştiği ve şekillendiği dönemdir. Bu yılları kapsayan eğitim programlarımız, öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve kendilerinde var olan potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla, öğrenciyi bir birey olarak ele alan “öğrenci merkezli eğitim anlayışı” veya “öğrenci ihtiyaçlarından hız alan eğitim anlayışı” ile yapılandırılmıştır.

 

Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir. Bu düşünceyle; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretileceği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir.

 

“Aktif öğrenme” yaklaşımıyla, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde aktif olarak rol almaları hedeflenir. Çünkü biliriz ki öğrencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, deney yapar, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırsa o kadar kalıcı ve doğru öğrenme fırsatları yakalar.

 

Öğretim programlarımız, çağdaş gelişmeler ışığında ele alınarak zenginleştirilmiştir. Derslerin, soyut ve ezbere dayalı yöntem yerine, ölçmeye ve yaşantılara dayalı yöntemle işlenmesi önemsenir. Öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanma öğrenmenin kalıcılığını sağlama açısından çok önemlidir. Bu gerçekten hareketle dersler işlenirken eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, projeksiyon, video v.b.) mutlaka yararlanılır.

 

Karakter eğitimi

"Ağaç yaş iken eğilir" atasözüyle bireylerimizin ilkokulda kazanacakları davranışlar nasılda uyuşuyor.

Öğrencilerimizin ana kucağından ayrılıp kuralları olan bir topluma girdiklerinde hem öğretim, hem eğitim alanlarında çalışma düzenleri çok değişik gelmektedir.

İlkokul Kültüründe;

- Selamlaşma, yeni arkadaşlarla ilişki kurmak çok önemlidir.

- Okulda kurallara uyma, kapı çalarak girme, yerine oturma, söz almadan konuşmamak. Bunlar aile ortamı ve anasınıflarda verilsede bu davranışların pekiştirilmesi ilkokul ortamında gelişmektedir.

- En büyük kazanımları sorumluluk duygularının gelişmesidir. Özellikle çanta-sıra düzeni, sınıflarda giriş ve çıkışlar, ayrıca verilen görevi zamanında ve yerinde yapmalarıdır.

- Toplum içerisindeki davranışları ve paylaşımlarının gelişmesi, arkadaşlarıyla kalemini, silgisini yeri gelince gıdasını paylaşabilmeleridir.

- Vatan, millet, manevi değerlerimiz ön plana çıkarılır. Her çocuğun gelecekte bu değerlere önem vermesi, bunun için çalışmalarda, davranışlarda bulunmaları sağlanmaktadır.

- Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ilişkisi gerçekten ön planda tutulmaktadır.

- Kendini ifade edebilme, günlük hayatında yaşının gerektiği işleri yapabilme, toplum içinde ve hayatta geçerli olabilecek alışverişi bilme, evinin adresini tanımlamalarıdır.

- Kendi ayakları üzerinde durma, aile ve diğer büyüklerinin yardımı olmadan yaşamasını öğrenmektir.  

Neredeyiz

Mustafa Kemal Mah. 2139 Sokak No:8

Çankaya/ANKARA

Bizi Arayın

03122198281

Bize Yazın