Yayınlarımız

8. sınıf

1/6

 Eğitim sektöründe yaklaşık çeyrek asırlık bir deneyime sahip olan BİREY YAYINLARI, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa Eğitim Yayıncılar Birliği (EEPG) üyesidir. Birey kalitesiyle hazırlanmış olan setlerimiz tüm yıl boyunca öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir.  

Eğitim - Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim-öğretimin vazgeçilmez parçası olan “ölçme ve değerlendirme”, bir öğrenciye kazandırılmak istenen davranışın ne ölçüde kazandırıldığını öğrenme amacı taşır. Ölçme ile alınan sonuca göre yapılan değerlendirmede, öğrencilerin eksik kalan yanları tespit edilir ve giderilir. “Ölçme ve değerlendirme”, eğitim-öğretim sürecinin en önemli basamağıdır; bu basamak olmadan süreç tamamlanmış sayılamaz. O hâlde bu basamağın hatasız, nesnel ve en doğru sonuçları verecek şekilde uygulanması gerekir. Bu da büyük ölçüde ölçme araçlarının (sınav ve testler) niteliği ile doğru orantılıdır. Ölçmede kullanılan bu araçlar; güvenirlilik, geçerlilik ve kullanışlılık özelliklerini taşımalıdır. Ancak bu özellikleri taşıyan araçlarla yapılan ölçmeler, gerçeği daha iyi yansıtabilir ve bu ölçmelere dayanarak varılan kararlar daha isabetli olabilir. Yayınlarımız, tüm bunların bilinci ve sorumluluğunu taşıyan uzman öğretmenlerimizce hazırlanmıştır.

 

BİS (Başarı İzleme Sınavları)

Öğretim süreci içinde uygulanan Başarı İzleme Sınavlarıyla (BİS), öğrencilerin işlenen konulardaki başarısını değerlendirme hedeflenmektedir. BİS’ler
aracılığıyla öğrencilerin işlenen konulardaki eksikliklerinin giderilmesi ve öğrenmenin anlamlı hâle gelmesi sağlanır. Ölçme ve değerlendirmenin “biçimlendirici değerlendirme” basamağında yer alan bu sınavlar, tam öğrenmenin gerçekleşebilmesi için kritik bir önem taşımaktadır.

 • BİS’ler DAF’lara paralel olarak hazırlandığından öğrencinin işlenilen konulardaki başarısını düzenli olarak denetleme imkânı sağlar.

 • BİS’lerin hangi konuları kapsadığı ve hangi tarihte uygulanacağı önceden belirlendiği için öğretimin planlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

 • BİS’lerin belli aralıklarla düzenli olarak uygulanması öğrencinin derse karşı motivasyonunu artırır.

 • BİS’ler ölçme ve rehberlik birimine veri sağladığından değerlendirme için zemin hazırlar.

Deneme Sınavları

 • Derslerdeki kritik öğrenmeleri ölçen sorulardan oluşan Deneme Sınavları, öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesinde kullanılır. Ölçme ve değerlendirmenin “düzey belirleyici değerlendirme” basamağına uygun olarak hazırlanmış olan bu sınavlar, Millî Eğitimin öğretim programında belirlediği ders kazanımlarına ne kadar ulaşıldığına ve ders başarısının belirlenmesine olanak sağlar.

 • Deneme Sınavları sayesinde öğrenci, merkezî sınav formatlarına alışır.

 • Deneme Sınavına ait sorular, sınavdan sonra sınıfta tekrar ele alınır. Bu şekilde öğrencilerin eksikleri tamamlanır.

 • Deneme Sınavları aracılığıyla dönem sonu değerlendirmesi yapılarak öğrenciyle ilgili karar verilir.

​Ders anlatım föyleri

 • Her föy bir dersin anlatılma süresi olan 40 dakikaya uygun şekilde hazırlanmıştır.

 • Öğrencinin bir ders süresinde konuyu çalışmasına ve anlamasına yetecek şekilde oluşturulmuştur.

 • Öğretmen ile öğrenci arasında öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran, en basit ve yalın metottur.

 • Konuyu esastan alıp bir ders süresinde gereken bilgiyi, açıklamaları ve örnekleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

 • Ders çalışma için yol haritasıdır.

 • Senaryosu vardır, adım adım ilerler, bilgileri birbirine bağlar.

 • Açıklamaların ve boşluk doldurmaların öğretmen tarafından anlatılmasını gerektirir.

 • Öğretmenle öğrenciyi bir araya getirerek karşılıklı iletişime dayalı etkin öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.

 • Konu çalışılırken veya anlatılırken herhangi bir ayrıntının unutulması ya da atlanması olasılığını ortadan kaldırır.

 • Metodiktir, kitap değildir, defter değildir, soru bankası değildir.

 • Beraber ders çalışma ortamı oluşturur.

Neredeyiz

Mustafa Kemal Mah. 2139 Sokak No:8

Çankaya/ANKARA

Bizi Arayın

03122198281

Bize Yazın